Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Nedělená stojatá ložisková tělesa a napínací ložisková tělesa, řady SBD a THD

Stojatá ložisková tělesa SBD a napínací ložisková tělesa THD jsou nedělená tělesa schopná přenášet velká zatížení působící v různých směrech. Tyto typy zatížení se typicky vyskytují u dopravníků, válečkových drah a drtičů. Vysoce spolehlivých uložení ložisek lze dosáhnout kombinací ložiskových těles SBD nebo THD s ložisky SKF Explorer. U dopravníků se často společně používají ložisková tělesa SBD a THD.
Typy ložisek
 • Soudečková ložiska
 • Toroidní ložiska CARB (volitelně)

Rozměrové řady ložisek

 • 22, 30, 31, 32

Rozsah průměru hřídele

 • 60 až 420 mm (SBD)
 • 50 až 400 mm (THD)

Typické kombinace hřídele a ložisek

 • Hladký hřídel s ložiskem na upínacím pouzdru (SBD a THD)
 • Osazený hřídel s ložiskem na upínacím pouzdru (SBD)
 • Osazený hřídel s ložiskem na válcové úložné ploše (SBD)
 • Vícekrát osazený hřídel s ložiskem na válcové úložné ploše (SBD)

Těsnění

 • Labyrintové
 • Pro náročné podmínky (volitelně)

Mazání

 • Plastické mazivo

Materiály

 • Tvárná litina s kuličkovým grafitem
 • Ocelolitina (volitelně)
 • Šedá litina (volitelně)

Montáž

 • Upevnění čtyřmi šrouby (SBD)

Soulad se standardy

 • Nejsou standardizovány
SKF logo