Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání

Dělená stojatá ložisková tělesa SBD a napínací ložisková tělesa THD jsou určena pro mazání plastickým mazivem. Mazivo by mělo být zvoleno podle provozních podmínek ložiska. Další informace naleznete v části Volba maziva.

Počáteční náplň plastického maziva

Nejsou-li stanoveny jiné požadavky, tak volný prostor v ložisku by měl být zcela vyplněn plastickým mazivem a volný prostor v tělese by měl být vyplněn na 70 až 80 % svého objemu.
Aby se zabránilo vysokým provozním teplotám, je třeba při otáčkách vyšších než 1/3 mezních otáček ložiska hodnoty v tabulce 1 pro tělesa SBD a v tabulce 2 pro tělesa THD snížit o 20 až 30 %. Mezní otáčky ložisek jsou uvedeny v příslušných informacích o výrobku.
Pro prostředí s vysokou mírou znečištění použijte Tříbariérové řešení SKF. V takovém případě zkontrolujte, zda těleso umožňuje v něm použít naklápěcí ložiska s těsněním SKF. Další informace poskytnou technicko-konzultační služby SKF.
Množství plastického maziva pro 80% náplň jsou uvedeny v tabulce 1 pro tělesa SBD a v tabulce 2 pro tělesa THD. Hodnoty platí pro typické plastické mazivo s lithným mýdlem (měrná hmotnost přibližně 0,95 g/cm3) a zahrnují ložiskové plastické mazivo.
Počáteční náplň plastického maziva ve většině aplikací zajistí dostatečné mazání ložiska až do výměny plastického maziva v rámci příštího plánovaného intervalu údržby.

Domazávání

Některé aplikace s vysokými otáčkami, teplotami nebo zatížením mohou vyžadovat domazávání ložiska. Stojatá ložisková tělesa SBD a napínací ložisková tělesa THD mají pro mazání ložiska plastickým mazivem maznici s půlkulatou hlavou podle normy DIN 3404. U těles SBD se maznice nachází uprostřed horní části tělesa (obr. 1), u těles THD se maznice nachází uprostřed boční strany (obr. 2).
Maznici plastického maziva lze použít pouze k domazávání soudečkových ložisek vybavených domazávacím prvkem (mazací drážkou a otvory ve vnějším kroužku). Při dodávání plastického maziva prostřednictvím domazávacích prvků je třeba, aby se hřídel otáčel.
Toroidní ložiska CARB by měla být domazávána ze strany, nikoli přes maznici plastického maziva. Toroidní ložiska CARB proto vyžadují přizpůsobená ložisková tělesa SBD a THD. Další informace poskytnou technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo