Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž

Správná montáž ložiskových těles SBD a THD vyžaduje použití vhodného nářadí a pokročilých mechanických montážních metod. Všechny související součásti rovněž musí splňovat určité základní požadavky (→ Specifikace opěrných a úložných ploch hřídele a ložiskového tělesa).
Informace o montáži valivých ložisek jsou uvedeny v Příručce SKF pro údržbu ložisek nebo na adrese skf.com/mount.

Specifikace utahovacího momentu šroubů víka

Šrouby víka by měly být utaženy na hodnoty momentů uvedené v tabulce 1. Šrouby víka odpovídají normě ISO 4017:2014.

Montáž a demontáž upínacího kroužku

Upínací kroužek, který zajišťuje labyrintový kroužek na hřídeli, má hladké otvory pro montáž a závitové otvory pro demontáž. Šrouby upínacího kroužku je třeba utáhnout na hodnoty momentu uvedené v tabulce 2.
SKF logo