Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení těsnění

Stojatá ložisková tělesa SBD a napínací ložisková tělesa THD jsou standardně dodávána s labyrintovými těsněními. Umožňují rovněž použití soudečkových ložisek s těsněním a k dispozici jsou varianty pro takonitová těsnění pro náročné provozní podmínky.

Standardní těsnění

Labyrintové těsnění je tvořeno labyrintovým kroužkem z šedé litiny namontovaným na hřídeli, který vytváří vícestupňový axiální labyrint s těsnícími drážkami na koncovém víku. Počet stupňů labyrintového kroužku závislosti na velikosti tělesa.
U napínacích ložiskových těles THD jsou labyrintové kroužky zajištěny na hřídeli pomocí upínacích kroužků. U stojatých ložiskových těles SBD jsou labyrintové kroužky zajištěny různými způsoby v závislosti na typu tělesa:
  • upevnění upínacím kroužkem (obr. 1)
  • sevření mezi ložiskem a osazením hřídele (obr. 2)
  • sevření mez ložiskem nebo pojistnou maticí a další součástí na hřídeli (obr. 3).
Upínací kroužky jsou v případě potřeby dodávány s tělesem. Upínací kroužek má přední přídavné označení PSBD následované velikostí (průměrem hřídele) v milimetrech v nekódovaném tvaru, například PSBD 170. Upínací kroužky jsou uvedeny v tabulce 1.
V typických aplikacích je ložisko a ložiskové těleso zcela vyplněno plastickým mazivem. Nadbytečné plastické mazivo proniká do labyrintu a zlepšuje těsnicí účinek. Většina napínacích ložiskových těles THD a stojatých ložiskových těles SBD je vybavena kanálky pro přívod plastického maziva přímo k těsněním.
Charakteristiky těsnění jsou uvedeny v tabulce 2.
SKF logo