Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Speciální těsnění

Stojatá ložisková tělesa SBD a napínací ložisková tělesa THD jsou k dispozici s takonitovými těsněními pro náročné provozní podmínky. Takonitová těsnění pro náročné provozní podmínky jsou labyrintová těsnění naplněná plastickým mazivem vybavená V-kroužkem. Mohou těsnit proti takonitu, minerálu s velmi jemnými zrny, který klade na těsnění mimořádně velké nároky.
Takonitová těsnění vyžadují upravené ložiskové těleso s přídavným označením /VZ335. Další informace poskytnou technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo