Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Použití ložisek

Ložisková tělesa SKF jsou typicky navržena pro naklápěcí kuličková ložiska, soudečková ložiska a toroidní ložiska CARB. Důvodem pro volbu těchto ložisek je jejich malá citlivost na počáteční nesouosost, která běžně vzniká, když jsou tělesa umístěna daleko od sebe.
Dvouložisková tělesa mají ze své podstaty souosé úložné plochy, a proto v nich lze použít nenaklápěcí ložiska, jako jsou kuličková ložiska, kuličková ložiska s kosoúhlým stykem a válečková ložiska.
SKF logo