Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Podmínky okolního prostředí

Ložisková tělesa SKF jsou určena pro vnitřní i venkovní aplikace. Ložisková tělesa SKF splňují požadavky následujících tříd protikorozní ochrany podle normy ISO 12944-2:1998:
  • C2 pro všechna tělesa s výjimkou stojatých ložiskových těles SE
  • C3 pro stojatá ložisková tělesa SE
Další informace o třídách protikorozní ochrany jsou uvedeny v tabulce 1.

Vlastní třída nátěru/ protikorozní ochrany

Standardní barvy a třídy protikorozní ochrany ložiskových těles SKF jsou uvedeny v částech týkajících se příslušných výrobků. Ložisková tělesa SKF mohou být rovněž dodána v jiných barvách a/nebo třídách protikorzní ochrany (tabulka 1) nebo podle specifikací zákazníka. Tělesa s nestandardními požadavky na nátěr jsou označena přídavným označením P následovaným dvoumístným nebo trojmístným číslem, např. SNL 510-608/P76.
Je-li třeba těleso přelakovat, SKF doporučuje nejprve provést následující opatření:
  • Zakryjte všechny otvory v tělese. U těles s drážkami pro těsnění umístěte do drážek kotouče z lepenky nebo plastu. To je zvláště důležité, protože zbytky chemických nebo abrazivních látek z přípravného procesu mohou vést k předčasnému selhání ložiska a těsnění.
  • Demontujte všechny maznice a závitové otvory opatřete uzávěry.
  • Aby při oplachování natřených odlitků nemohlo dojít k chemickému poškození povrchu, dodržujte pokyny dodavatele oplachovacích přípravků ohledně jejich koncentrace, teploty a doby působení. Nátěr je odolný proti běžně používaným slabě alkalickým oplachovacím přípravkům.
SKF logo