Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Přehled, volba a doporučení pro aplikaci

Široký sortiment SKF zahrnuje komplexní výběr ložiskových těles. Je poskytnut přehled standardních ložiskových těles spolu s informacemi, které konstruktérům usnadňují volbu správného ložiskového tělesa pro nejběžnější aplikace.
Pro aplikace, ve kterých standardní tělesa nejsou vhodná, může SKF dodat speciální ložisková tělesa, například pro dopravníky, rotační pece, bubny, velké elektrické stroje a železniční vozidla.

Základy

Účelem ložiskového tělesa je:
  • podpora ložiska a přenos statických a dynamických provozních zatížení
  • ochrana ložiska a maziva před nečistotami
  • zadržení maziva a umístění součástí mazacího systému
  • umístění součástí monitorovacího systému
  • maximalizace výkonnosti a provozní trvanlivosti osazených ložisek.
SKF logo