Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kontrola a bezdemontážní diagnostika

Ložisková tělesa a jednotky s ložisky s čárovým stykem SKF je třeba pravidelně kontrolovat s ohledem na možná poškození a úniky maziva. SKF rovněž doporučuje vizuálně kontrolovat těsnění, uzávěry, šrouby a spoje těles. Četnost těchto kontrol závisí na provozních podmínkách a potenciálních důsledcích prostojů. Kontroly by však měly být prováděny v rámci programu pravidelné plánované údržby.
Kde je použito mazání olejovou lázní, je třeba pravidelně sledovat hladinu oleje. Hladina oleje může při provozu klesnout pod minimální úroveň. Pokud k tomu dojde a je třeba doplnit olej za provozu stroje, tak ponechejte dostatečnou rezervu pod maximální hladinou oleje na ukazateli, jinak může dojít k přeplnění.
Další informace o postupech kontroly a nápravných opatřeních při údržbě obsahuje Příručka SKF pro údržbu ložisek.
SKF rovněž doporučuje pravidelně nebo průběžně sledovat stav všech ložisek, aby bylo možno včas zjistit příznaky jejich poškození. Sledování vývoje stavu ložiska umožňuje analyzovat hlavní příčinu hrozící závady a naplánovat nápravné opatření. Sledování vývoje umožňuje také odstranit neplánované prostoje. Nejspolehlivějším způsobem bezdemontážní diagnostiky je analýza vibrací.

Analýza vibrací

Mnoho ložiskových těles SKF je připraveno na bezdemontážní diagnostiku a je dodáváno s vyvrtanými závitovými dírami pro osazení snímačů. U ostatních těles jsou místa pro možné umístění snímačů vyznačena předlitými důlky. Informace o možnostech bezdemontážní diagnostiky u konkrétních typů těles jsou uvedeny v části týkající se příslušného výrobku.
SKF nabízí rozsáhlý sortiment výrobků pro zjišťování vibrací, jejich analýzu a diagnostiku, od lehkých ručních nástrojů pro plně integrované monitorovací systémy. Další informace jsou uvedeny v části Bezdemontážní diagnostika.
SKF logo