Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání

Volba plastického maziva

Volba plastického maziva obvykle závisí na ložisku a jeho provozních podmínkách. Pro naplnění tělesa a mazání těsnění lze použít stejné plastické mazivo.
Informace o plastických mazivech SKF, viz Řešení mazání. Pro volbu vhodného plastického maziva lze použít program SKF LubeSelect.

Biologicky odbouratelné plastické mazivo pro tělesa obsahující ložiska s těsněními

Při použití ložisek s těsněními nemusí být plastické mazivo pro náplň tělesa a mazání jeho těsnění kompatibilní s plastickým mazivem v ložisku. To je vhodná příležitost pro použití ekologického šetrného plastického maziva, jako je například SKF LGGB 2. Toto plastické mazivo je biologicky odbouratelné a vyznačuje se nízkou toxicitou. Další informace o tomto plastickém mazivu, viz Řešení mazání.

Počáteční náplň plastického maziva

Nejsou-li stanoveny žádné další požadavky, tak volný prostor v ložisku by měl být zcela vyplněn plastickým mazivem a volný prostor v tělese by měl být vyplněn z 20 až 40 % svého objemu. 40% náplň plastického maziva je požadována, když ložiska mají být domazávána ze strany, zatímco 20% náplň plastického maziva se používá, když jsou ložiska mazána přes vnější kroužek.
Ve velmi znečištěných prostředích a při nízkých otáčkách naplňte těleso na 70 až 80 %. Pro nejlepší ochranu proti nečistotám použijte Tříbariérové řešení SKF.
Při vyšších otáčkách může být vyžadována menší náplň plastického maziva. Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF. Hodnoty počáteční náplně plastického maziva jsou uvedeny v částech týkajících se jednotlivých výrobků.
SKF logo