Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Přehled ložiskových těles SKF

Sortiment

Komplexní sortiment ložiskových těles SKF je uveden v následujících tabulkách:
  • Dělená stojatá ložisková tělesa (tabulka 1)
  • Nedělená ložisková tělesa (tabulka 2)
  • Specializovaná ložisková tělesa (tabulka 3)
SKF může rovněž dodat zakázková ložisková tělesa pro specifické aplikace a požadavky. Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.
Dělená stojatá ložisková tělesa

Hlavní výhoda dělených stojatých ložiskových těles (obr. 1) spočívá v tom, že je lze použít pro předem sestavené hřídele. Tato tělesa rovněž zjednodušují kontroly a údržbu ložisek, protože není nutno demontovat hřídel.

Sortiment dělených stojatých ložiskových těles je uveden v tabulce 1. Specializovaná ložisková tělesa jsou uvedena v tabulce 3.

Nedělená stojatá ložisková tělesa

Nedělená stojatá ložisková tělesa (obr. 2) jsou preferovanou volbou v situacích, kdy existují velká zatížení působící v jiných směrech než proti opěrné ploše. Používají se také tehdy, když je třeba těleso namontovat od konce hřídele.

Sortiment nedělených stojatých ložiskových těles je uveden v tabulce 2. Specializovaná ložisková tělesa jsou uvedena v tabulce 3.

Přírubová ložisková tělesa
Přírubová ložisková tělesa (obr. 3) představují řešení pro aplikace, které nevyužívají rám rovnoběžný s hřídelem. Sortiment přírubových ložiskových těles je uveden v tabulce 2.
Napínací ložisková tělesa
Napínací ložisková tělesa (obr. 4) se typicky používají pro udržování napnutí dopravníkových pásů a montují se na vodicí rám. Sortiment napínacích ložiskových těles je uveden v tabulce 2.
Ložisková tělesa pro dvě ložiska

Ložisková tělesa pro dvě ložiska (obr. 5) mají vnitřně ustavené ložiskové úložné plochy. Proto v nich lze použít nenaklápěcí ložiska, jako jsou kuličková ložiska, kuličková ložiska s kosoúhlým stykem a válečková ložiska. Ložisková tělesa pro dvě ložiska se typicky používají v aplikacích s převislým zatížením.

Sortiment ložiskových těles pro dvě ložiska je uveden v tabulce 2.

Specializovaná ložisková tělesa
Specializovaná ložisková tělesa mají vlastnosti, které umožňují jejich použití za zvláštních provozních podmínek. Sortiment specializovaných ložiskových těles je uveden v tabulce 3.

Materiály ložiskových těles

Ložisková tělesa SKF jsou obvykle vyrobena ze šedé litiny nebo z tvárné litiny s kuličkovým grafitem. Informace o materiálech, které jsou k dispozici pro konkrétní typy těles, naleznete v částech týkajících se příslušných výrobků nebo v následujících tabulkách:
  • Dělená stojatá ložisková tělesa (tabulka 1)
  • Nedělená ložisková tělesa (tabulka 2)
  • Specializovaná ložisková tělesa (tabulka 3)
Šedá litina
Šedá litina je standardním materiálem pro většinu ložiskových těles SKF a je dostačující pro většinu aplikací. Vyznačuje se vysokou pevností, dobrou tlumicí schopností a dobrou tepelnou vodivostí.
Tvárná litina s kuličkovým grafitem
Tvárná litina s kuličkovým grafitem obsahuje kuličky grafitu, které zvyšují její tvárnost. Vyznačuje se proto vyšším stupněm pevnosti a houževnatosti než šedá litina. Tělesa z tvárné litiny mohou být v průměru vystavena 1,8krát vyšším zatížením oproti tělesům z šedé litiny.
SKF logo