Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení těsnění

Výkonnost uspořádání těsnění má zásadní vliv na čistotu maziva a provozní trvanlivost ložisek. Typ těsnění je třeba zvolit podle typu maziva a provozních otáček. Rovněž je třeba zvážit úroveň znečištění a nesouosost.
SKF nabízí široký sortiment těsnění pro ložisková tělesa. Některá ložisková tělesa umožňují použití těsnění různých typů, jiná jsou navržena pro jedno konkrétní řešení těsnění. Informace o řešeních těsnění, která jsou k dispozici pro konkrétní tělesa, naleznete v částech týkajících se příslušných výrobků nebo v následujících tabulkách:
  • Dělená stojatá ložisková tělesa (tabulka 1)
  • Nedělená ložisková tělesa (tabulka 2)
  • Specializovaná ložisková tělesa (tabulka 3)
Vlastnosti, podmínky použití a údaje o vhodnosti jednotlivých řešení těsnění jsou rovněž uvedeny v částech týkajících se příslušných výrobků.

Převod obvodových rychlostí na otáčky

Pro převod mezní obvodové rychlosti řešení těsnění na odpovídající otáčky použijte tabulku 4.

Tříbariérové řešení SKF

Pro prostředí s vysokou mírou znečištění SKF doporučuje tříbariérové řešení. Toto cenově výhodné řešení těsnění může mít významný vliv na provozní trvanlivost ložisek, protože nečistoty musí před průnikem do ložiska překonat tři bariéry (obr. 1):
  • 1. bariéra – vnější těsnění tělesa
  • 2. bariéra – plastické mazivo v tělese
  • 3. bariéra – integrované těsnění ložiska
Tříbariérové těsnění SKF se skládá z ložiska SKF s těsněním, tělesa se 70 až 90% náplní plastického maziva a labyrintových těsnění tělesa.
Ložiska s těsněním mají integrovaná kontaktní těsnění, která při provozu udržují mazivo uvnitř a nečistoty vně dutiny ložiska. Těsnění rovněž chrání ložisko před průnikem nečistot při montáži. Použití ložiska s těsněním také znamená, že plastické mazivo tvořící výplň tělesa a labyrintových těsnění jsou nezávislá na požadavcích na mazání ložiska. Pro výplň tělesa lze proto použít ekologická biologicky odbouratelná plastická maziva, jako je například SKF LGGB 2 (→ Řešení mazání).
Při použití Naklápěcího ložiskového systému SKF je třeba labyrintové těsnění u toroidního ložiska CARB nahradit takonitovým těsněním.
SKF logo