Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Volba ložiskového tělesa

Při volbě ložiskového tělesa je třeba vzít v úvahu řadu hledisek. Proces volby závisí nejen na typu a velikosti ložiska, ale i na schopnosti tělesa bezpečně přenášet veškerá působící zatížení bez ohledu na jejich velikost a typ. Mezi důležitá hlediska patří také montáž, údržba, možnosti těsnění a požadavky na mazivo ložiska.

Hledání ložiskového tělesa

Chcete-li zjistit, která ložisková tělesa jsou vhodná pro konkrétní typ a velikost ložiska a kombinaci ložiska s hřídelem, použijte nástroj SKF Housing Select (Volba ložiskového tělesa). Mějte rovněž na paměti, že preferovaným řešením mohou být jednotky ložisek s čárovým stykem (tabulka 1). Další informace o jednotkách ložisek s čárovým stykem jsou uvedeny v části Jednotky ložisek s čárovým stykem.

Přizpůsobení volby ložiska

Pokud pro zvolený typ nebo velikost ložiska neexistuje vhodné těleso, zvažte použití ložiska, které lze osadit do standardního tělesa. Výsledkem bude nákladově výhodnější řešení kombinace ložiska a tělesa.

Volba konečné varianty ložiskového tělesa

Po zvolení ložiskového tělesa zkontrolujte, zda těleso a dostupná řešení těsnění vyhovují z hlediska zatížení, kombinace ložiska s hřídelem, způsobu mazání a provozních podmínek, např. typu a úrovni znečištění. Zvažte všechny varianty těles, včetně těch, která se vyznačují nestandardní tolerancí úložné plochy nebo využívají speciální těsnění. V případě zvláštních požadavků se obraťte na technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo