Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Skladování

Ložisková tělesa SKF, jednotky ložisek s čárovým stykem a související součásti včetně těsnění je třeba skladovat v čistém a suchém prostředí s kontrolovanou teplotou a vlhkostí vzduchu. Náhlé změny teploty a vlhkosti je třeba eliminovat; postupné a přirozené sezónní změny jsou přijatelné. SKF obecně doporučuje následující podmínky skladování:
  • teplota: < 30 °C (< 85 °F) pro dlouhodobé skladování
  • relativní vlhkost: < 60 %
  • Pokud pravidelně dochází k výkyvům nad 65 %, je třeba použít odvlhčovač.
  • změny teploty: max. 3 °C / 48 hodin
Za těchto podmínek lze ložisková tělesa skladovat po dobu až 10 let. Jednotky ložisek s čárovým stykem by při skladování neměly být vystaveny vibracím, protože může dojít k poškození ložisek nepravým brinelováním. V závislosti na skutečných podmínkách skladování může dojít k degradaci mazacích vlastností počáteční náplně plastického maziva. Obecně platí, že jednotky ložisek SKF s čárovým stykem by neměly být skladovány déle než 3 roky.
SKF logo