Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Bezdemontážní diagnostika

Stojatá ložisková tělesa SAF a SAW mají odpovídající polohy pro snímače bezdemontážní diagnostiky. Tato tělesa mají rovnou plochu pro připevnění různého zařízení bezdemontážní diagnostiky (obr. 1).
Poloha 1 je měřicí bod kolmý ke hřídeli, který by měl být používán, když těleso visí ze své opěrné plochy nebo když zatížení působí směrem od opěrné plochy.
Poloha 2 je měřicí bod rovnoběžný s hřídelem, který by měl být používán, když zatížení působí směrem k opěrné ploše.
Polohy 1 i 2 jsou v souladu s normou ISO 10816-1:1995.
Poloha 3 je měřicí bod pod úhlem cca. 20° až 45° k ose hřídele.
Předlité důlky v horní části ložiskových těles SAF a SAW označují místa, kam lze namontovat snímače bezdemontážní diagnostiky pro maximální účinnost.
SKF logo