Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž

Montáž stojatých ložiskových těles SAF a SAW vyžaduje správné použití vhodného nářadí a pokročilých mechanických montážních metod. Všechny související součástí rovněž musí splňovat určité základní požadavky (→ Specifikace opěrných ploch pro hřídel a ložiskové těleso). S každým ložiskovým tělesem je dodáván montážní návod. Informace o montáži valivých ložisek jsou uvedeny v Příručce SKF pro údržbu ložisek nebo na adrese skf.com/mount.

Specifikace utahovacího momentu spojovacích šroubů

Spojovací šrouby by měly být utaženy doporučeným utahovacím momentem uvedeným v tabulkové části pro následující řady:

Upevnění a podepření tělesa

Některé provozní podmínky mohou vyžadovat další upevnění tělesa k opěrné ploše pomocí kolíků nebo použití zarážky, aby těleso mohlo přenášet zatížení působící rovnoběžně s opěrnou plochou (→ Přídavné podepření tělesa).
SKF logo