Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Informace pro objednání

Stojatá ložisková tělesa SAF a SAW jsou běžně dodávána jako kompletní sady obsahující těleso, těsnění, ložisko, upínacího pouzdro (nebo pojistnou matici a pojistnou podložku) a standardní stabilizační (axiálně vodicí) kroužek. Kompletní stojaté ložiskové těleso je určeno označením uvedeným v tabulkové části pro:
Volitelné vlastnosti lze určit předním a zadním přídavným označením. V případě několika zadních přídavných označení je uveďte v abecedním pořadí.
Všechny součásti stojatého ložiskového tělesa lze také dodat samostatně. Označení různých součástí jsou uvedena v tabulkové části.
Volitelné součásti jsou uvedeny v tabulkové části a v tabulce 1.

Příklad objednání

Hřídel s průměrem 4 3/16 in má být uložen ve dvou stojatých ložiskových tělesech SAF se soudečkovými ložisky 22224 EK na upínacím pouzdru. Jedno těleso má být umístěno na konec hřídele jako axiálně volné a druhé je určeno pro průchozí hřídel jako axiálně vodicí. Ložisková tělesa by měla být utěsněna těsněními PosiTrac Plus.

Je nutné objednat následující položky: 

  • 1 stojaté ložiskové těleso SAF 22524 TLCY
  • 1 stojaté ložiskové těleso SAF 22524 TLC

Dodávka bude obsahovat:

  • 2 tělesa SAF 524
  • 2 soudečková ložiska 22224 EK
  • 2 upínací pouzdra s pojistným maticemi SNW 24x4.3/16
  • 2 axiální vodicí kroužky SR 24-20
  • 4 labyrintová těsnění s O-kroužky LOR 113
  • 3 kontaktní prvky B-10724-113
  • 1 koncové víko EPR 14
SKF logo