Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení těsnění

Stojatá ložisková tělesa SAF a SAW jsou k dispozici s různými standardními řešeními těsnění.
Tabulka 1 obsahuje přehled charakteristik a vhodnosti jednotlivých řešení těsnění. Podrobnosti jsou uvedeny v následujícím textu. Tyto informace by se měly používat jako vodítko, které nemůže nahradit testování těsnění v příslušné aplikaci. Tabulka 2 obsahuje přehledné informace o tom, která těsnění jsou vhodná pro jaká tělesa.

Labyrintová těsnění

Labyrintová těsnění představují standardní řešení těsnění pro ložiskové tělesa SAF a SAW. Jsou nabízena ve dvou variantách v závislosti na velikosti tělesa:

  • Labyrintová těsnění s označením LER (obr. 1), rovněž označovaná jako trojitá kroužková těsnění, se standardně dodávají s malými tělesy SAF (průměr hřídele ≤ 2 5/8 in). Kroužky tvoří vícestupňové labyrintové těsnění s drážkami těsnění v tělese. Pokud to provozní podmínky umožňují, těsnicí účinek lze zvýšit vyplněním prostoru mezi tělesem a těsnicím kroužkem plastickým mazivem.
  • Labyrintová těsnění PosiTrac s označením LOR (obr. 2) jsou standardně dodávána s většími tělesy SAF (průměr hřídele ≥ 2 1/8 in) a se všemi tělesy SAW. Tato těsnění mají přídavný O-kroužek z nitrilkaučuku (NBR), který zajišťuje otáčení labyrintového kroužku spolu s hřídelem.

Labyrintová těsnění s vnitřním kontaktním prvkem

Těsnění PosiTrac Plus (obr. 3) se skládají z labyrintového kroužku PosiTrac (označení LOR) a kontaktního prvku vyrobeného z nitrilkaučuku (NBR). Labyrintový kroužek je umístěn na hřídeli a udržován na místě O-kroužkem.
Kontaktní prvek je umístěn v drážce pro těsnění v tělese. Může být namontován buď pro nejlepší zabraňování průniku nečistot (obr. 4) nebo pro nejlepší zadržování maziva (obr. 5). Když je kontaktní prvek namontován pro nejlepší zabraňování průniku nečistot, tak lze těsnicí účinek dále zvýšit vyplněním prostoru těsnění plastickým mazivem. Označení kontaktního prvku se skládá z kombinace B 10724 následované kódem velikosti, například B 10724-122

Takonitová těsnění pro náročné provozní podmínky

Takonitová těsnění jsou tvořena vnitřním plstěným těsněním, dutinou pro plastické mazivo a vnějším těsněním dostupným ve dvou provedeních:

  • Těsnění řady TER mají dělené kontaktní těsnění (obr. 6).
  • Těsnění řady TER-V mají těsnicí V-kroužek (obr. 7).
Pro další ochranu proti průniku nečistot jsou takonitová těsnění SKF vybavena maznicí plastického maziva, která umožňuje vytlačovat plastickéí mazivo a zachycené nečistoty z dutiny ven přes vnější těsnění.

Kontaktní těsnění

Kontaktní těsnění (obr. 8) jsou jednodílná těsnění montovaná do drážek pro těsnění. Kontaktní těsnění jsou k dispozici pro menší velikosti těles (SAF 513 a menší), pro které nejsou dostupná těsnění PosiTrac Plus. Označení kontaktních těsnění je B 9784 následované kódem velikosti, například B 9784-15.

Koncová víka

Tělesa na konci hřídele by měla být opatřena koncovým víkem (obr. 9) namontovaným do drážky pro těsnění v tělese. Víko se skládá z kovové desky a pásku z nitrilkaučuku (NBR). Údaje o přípustné délce konce hřídele jsou uvedeny v tabulkové části pro následující řady:
Koncová víka jsou určena označením EPR následovaným kódem velikosti, například EPR 7.
SKF logo