Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Speciální těsnění

Stojatá ložisková tělesa SAF a SAW jsou k dispozici se standardními těsněními. Na vyžádání však mohou být rovněž vybavena kontaktními těsněními pro vysoké teploty nebo kontaktními těsněními pro vysoké otáčky.

Těsnění pro vysoké teploty

Kontaktní těsnění pro vysoké teploty (označení LORP) se skládají z labyrintového kroužku z PTFE s O-kroužkem z fluorkaučukové pryže (FKM) a kontaktním prvkem z PTFE. Kontaktní prvek z PTFE je k dispozici samostatně (označení B-10785). Těsnění pro vysoké teploty mohou odolávat provozním teplotám až do 200 °C. Lze využívat mezní otáčky ložiska.
VAROVÁNÍ! Těsnění z FKM (fluorkaučuková pryž) vystavená otevřenému ohni nebo teplotám nad 300 °C představují ohrožení zdraví a životního prostředí! Ohledně podrobných bezpečnostních pokynů se obraťte na SKF.

Těsnění pro vysoké otáčky

Kontaktní těsnění pro vysoké otáčky se skládají z hliníkového labyrintového kroužku s O-kroužkem s nitrilkaučuku (označení LOR) a kontaktním prvkem z PTFE (označení B-10785). S kontaktními prvky z PTFE lze využívat mezní otáčky ložiska.
SKF logo