Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání

Všechna ložisková tělesa SDAF lze používat se systémy mazání plastickým mazivem, olejovou lázní nebo s oběhem oleje. Při mazání plastickým mazivem lze použít libovolné řešení těsnění. Při mazání olejem nedoporučuje SKF používat labyrintová těsnění řady LER.
Mazivo by mělo být zvoleno podle provozních podmínek ložiska. Další informace naleznete v části Volba maziva.

Počáteční náplň plastického maziva

Nejsou-li stanoveny jiné požadavky, volný prostor v ložisku by měl být zcela vyplněn plastickým mazivem a volný prostor v tělese by měl být vyplněn na 20 až 40 % svého objemu. 40% náplň plastického maziva je požadována, když ložiska mají být domazávána ze strany, zatímco 20% náplň plastického maziva se používá, pokud jsou ložiska domazávána přes vnější kroužek.
Ve velmi znečištěných prostředích a při nízkých otáčkách naplňte těleso na 70 až 80 %. Další informace poskytnou technicko-konzultační služby SKF.
Množství pro 20% a 40% náplně jsou uvedena v tabulce 1 a tabulce 2. Hodnoty platí pro typické plastické mazivo s lithným mýdlem (s měrnou hmotností cca. 0.57 oz/in3). Plastické mazivo pro naplnění labyrintových těsnění nebo takonitových těsnění pro náročné provozní podmínky v nich není započítáno.
Počáteční náplň plastického maziva ve většině aplikací zajistí dostatečné mazání ložiska až do výměny plastického maziva v rámci příštího plánovaného intervalu údržby.

Domazávání

Všechna ložisková tělesa SDAF mají jeden mazací otvor se závitem ve středu horní části (obr. 1). Otvor je při dodání uzavřen zátkou.
Všechny dolní části těles jsou na obou stranách vybaveny vypouštěcí zátkou pro pročištění nebo vypuštění starého maziva, která může rovněž sloužit jako výstup při mazání oběhem oleje (obr. 2). Jímka v dolní části tělesa může pojmout dostatečné množství maziva požadované pro spolehlivý dlouhodobý provoz.

Domazávání přes vnější kroužek

K domazávání soudečkových ložisek s domazávacími prvky (mazací drážkou a otvory ve vnějším kroužku) je třeba použít závitovou díru ve středu horní části tělesa (obr. 3). Při dodávání plastického maziva prostřednictvím domazávacích prvků je třeba, aby se hřídel otáčel.

Mazání olejem

Mazání olejovou lázní 

Hladina oleje by měla sahat přibližně do středu nejnižšího valivého tělesa, když je ložisko v klidu. Další informace o hladinách oleje vám poskytnou technicko-konzultační služby SKF. Pro vyšší otáčky by měla být hladina poněkud nižší, aby se snížil vliv víření maziva – cca. 3 mm (1/8 in) nad hranu oběžné dráhy vnějšího kroužku ložiska.

Těleso by mělo být opatřeno olejoznakem umožňujícím sledovat hladinu oleje v průběhu provozu. Olejoznak lze namontovat do jednoho vypouštěcího otvoru v dolní části tělesa. Výška hladiny oleje v klidu by měla být vyznačena na olejoznaku před uvedením do provozu a výška hladiny za provozu by měla být vyznačena po uvedení do chodu. V závislosti na typu ložiska, otáčkách a směru otáčení je hladina oleje za provozu vyšší nebo nižší než hladina v klidu.

Mazací systém s oběhem oleje

Při použití mazacího systému s oběhem oleje u ložiskových těles SDAF je olej přiváděn přívodními otvory v horní části tělesa a odváděn na jedné či obou stranách dolní části.

Odtokové potrubí na vnější straně tělesa by mělo směřovat bezprostředně dolů, aby nedocházelo k hromadění oleje v tělese. Příliš vysoká hladina oleje může vyvolat vyšší provozní teplotu vlivem víření maziva. Odtokové potrubí musí mít odpovídající průřez a jeho uspořádání musí být umožňovat odtok oleje z tělesa. Použití mazacího systému s oběhem oleje může vyžadovat zvážení dalších opatření, například použití speciálních těsnění, vyvrtání křížových otvorů v olejové vaně tělesa, požadavků na jímací prostor, průtok a rozměry odtokových děr. Další informace poskytnou technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo