Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž

Montáž všech ložiskových těles SDAF vyžaduje správné použití vhodného nářadí a pokročilých mechanických montážních metod. Všechny související součástí rovněž musí splňovat určité základní požadavky (→ Specifikace úložných ploch hřídele a ložiskového tělesa). S ložiskovým tělesem je dodáván návod k montáži. Informace o montáži valivých ložisek jsou uvedeny v Příručce SKF pro údržbu ložisek nebo na adreseskf.com/mount.

Specifikace utahovacího momentu spojovacích šroubů

Šrouby horní části by měly být utaženy na hodnoty momentů uvedené v tabulkové části pro ložiska na upínacím pouzdru a pro ložiska s válcovou dírou.

Upevnění a podepření tělesa

Některé provozní podmínky mohou vyžadovat další upevnění tělesa k opěrné ploše pomocí kolíků nebo použití zarážky, aby těleso mohlo přenášet zatížení působící rovnoběžně s opěrnou plochou (→ Přídavné podepření tělesa).
SKF logo