Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Informace pro objednání

Stojatá ložisková tělesa SDAF jsou k dispozici jako kompletní sady obsahující těleso, těsnění, ložisko (a upínací pouzdro), zajišťovací zařízení a standardní axiální vodicí kroužek. Kompletní stojaté ložiskové těleso je určeno označením uvedeným v tabulkové části pro ložiska na upínacím pouzdru a pro ložiska s válcovou dírou. Volitelné funkce lze určit předním a zadním přídavným označením. V případě několika zadních přídavných označení je uveďte v abecedním pořadí.
Stojatá ložisková tělesa SDAF rozšířené řady jsou typicky dodávána pouze s labyrintovými těsněními. K dispozici jsou kompletní sady obsahující těleso, těsnění, ložisko, sestavu upínacího pouzdra nebo zajišťovací zařízení a axiální vodicí kroužek.
Všechny součásti stojatého ložiskového tělesa lze také dodat samostatně. Označení pro objednání různých součástí jsou uvedeny v tabulkové části pro ložiska na upínacím pouzdru a pro ložiska s válcovou dírou.

Příklad objednání

Hřídel s průměrem 4 3/16 in má být uložen ve dvou stojatých ložiskových tělesech SDAF se soudečkovými ložisky 22224 EK na upínacích pouzdrech. Jedno těleso má být umístěno na konci hřídele jako axiálně volné a druhé je určeno pro průchozí hřídel jako axiálně vodicí. Ložisková tělesa by měla být utěsněna těsněními PosiTrac Plus.

Objednávka: 

  • 1 stojaté ložiskové těleso SDAF 22524 TLCY
  • 1 stojaté ložiskové těleso SDAF 22524 TLC 

Dodávka bude obsahovat:

  • 2 tělesa SDAF 524
  • 2 soudečková ložiska 22224 EK
  • 2 upínací pouzdra s pojistným maticemi SNW 24x4.3/16
  • 2 axiální vodicí kroužky SR 24-20
  • 3 labyrintová těsnění s O-kroužky LOR 113
  • 3 kontaktní prvky B-10724-113
  • 1 koncové víko EPR 14
SKF logo