Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení těsnění

Ložisková tělesa SDAF jsou k dispozici s různými standardními řešeními těsnění.
Tabulka 1 obsahuje přehled charakteristik a vhodnosti jednotlivých řešení těsnění. Podrobnosti jsou uvedeny v následujícím textu. Tyto informace by se měly používat pouze jako vodítko, a nenahrazují testování těsnění v příslušné aplikaci. Tabulka 2 a tabulka 3 obsahují přehledné informace o tom, která těsnění jsou vhodná pro jaká tělesa. Těsnění PosiTrac, PosiTrac Plus a kontaktní těsnění nejsou k dispozici pro tělesa rozšířené řady SDAF.

Labyrintová těsnění

Labyrintová těsnění představují standardní řešení těsnění pro všechna ložisková tělesa SDAF. Vytvářejí vícestupňové labyrintové těsnění s těsnicími drážkami v tělese. Pokud to provozní podmínky vyžadují, tak těsnicí účinek lze zvýšit vyplněním prostoru mezi tělesem a labyrintovým kroužkem plastickým mazivem.
Labyrintová těsnění pro ložisková tělesa SDAF
Ložisková tělesa SDAF jsou dodávána buď se standardními labyrintovými těsněními (obr. 1) (označení LER) a nebo s labyrintovými těsněními Posi-Trac (obr. 2) (označení LOR). Oba typy jsou vyrobeny z hliníku. Labyrintová těsnění Posi-Trac mají přídavný O-kroužek z nitrilkaučuku (NBR), který zajišťuje otáčení labyrintového kroužku s hřídelem. Na velikosti ložiskového tělesa závisí zda je dodáno standardní labyrintové těsnění nebo těsnění PosiTrac.
Labyrintová těsnění pro ložisková tělesa rozšířené řady SDAF
Tělesa rozšířené řady SDAF jsou standardně dodávána s labyrintovými kroužky z oceli, označení ERF (obr. 1). Na vyžádání jsou k dispozici speciální labyrintové kroužky s O-kroužky pro vložení do díry.

Labyrintová těsnění s vnitřním kontaktním prvkem

Těsnění PosiTrac Plus (obr. 3) se skládají z labyrintového kroužku PosiTrac (označení LOR) a kontaktního prvku vyrobeného z nitrilkaučuku (NBR). Labyrintový kroužek je umístěn na hřídeli a přidržován na místě O-kroužkem.
Kontaktní prvek je umístěn v drážce pro těsnění v tělese. Může být namontován buď pro optimální zabraňování průniku nečistot (obr. 4) a nebo pro optimální zadržování maziva (obr. 5). Když je kontaktní prvek namontován pro optimální zabranění průniku nečistot, tak těsnicí účinek lze dále zvýšit vyplněním prostoru těsnění plastickým mazivem. Označení kontaktního prvku se skládá z kombinace B 10724 následované kódem velikosti, například B 10724-122

Takonitová těsnění pro náročné provozní podmínky

Takonitová těsnění jsou tvořena vnitřním plstěným těsněním, dutinou pro plastické mazivo a vnějším těsněním dostupným ve dvou provedeních:

  • Těsnění řady TER jsou vybavena děleným hřídelovým těsnicím kroužkem z nitrilkaučuku (obr. 6).
  • Těsnění řady TER-V obsahují těsnicí V-kroužek (obr. 7).
Pro zvýšenou ochranu před průnikem nečistot jsou takonitová těsnění SKF vybavena maznicí plastického maziva, umožňující vytlačovat staré plastické mazivo a zachycené nečistoty z dutiny přes vnější těsnění.
Takonitová těsnění pro náročné provozní podmínky jsou k dispozici pro všechna menší tělesa SDAF, nikoli však pro tělesa rozšířené řady.

Šroubovaná takonitová těsnění

Šroubovaná takonitová těsnění jsou tvořena děleným pomocným krytem z litiny, děleným hřídelovým těsnicím kroužkem, maznicí plastického maziva a příslušnými montážními prvky. Šroubovaná takonitová těsnění byla vyvinuta pro ložisková tělesa rozšířené řady SDAF a zajišťují stejnou těsnicí ochranu jako ostatní takonitová těsnění pro náročné provozní podmínky. Všechna šroubovaná takonitová těsnění se vyrábějí na zakázku při výrobě ložiskového tělesa a musí být objednána současně s tělesem.

Šroubovaná takonitová těsnění jsou k dispozici pro všechna ložisková tělesa rozšířené řady SDAF. Použití šroubovaných takonitových těsnění u ložiskových těles rozšířené řady SDAF je indikováno zadním přídavným označením T, například SDAF 23272 KAT x 13 7/16.

Kontaktní těsnění

Kontaktní těsnění jsou hřídelové těsnicí kroužky předepjaté pružinou, které jsou vyrobeny z nitrilkaučuku a namontovány do drážky pro těsnění v tělese (obr. 8). Kontaktní těsnění jsou k dispozici pro průměry hřídele 6 7/8 in a větší, u nichž nejsou k dispozici těsnění PosiTrac. Označení kontaktních těsnění je B 9784 následované kódem velikosti, například B 9784-130.

Koncová víka

Tělesa na konci hřídele by měla být opatřena koncovým víkem namontovaným do drážky pro těsnění v tělese (obr. 9). Víko se skládá z kovové desky a pásku z nitrilkaučuku (NBR). Podrobnosti o přípustné délce konce hřídele jsou uvedeny v tabulkové části pro ložiska na upínacím pouzdru a pro ložiska s válcovou dírou. Koncová víka pro ložisková tělesa SDAF a pro tělesa rozšířené řady SDAF mají označení řady EPR nebo X 5217 následované uvedením velikosti.
SKF logo