Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Bezdemontážní diagnostika

Stojatá ložisková tělesa SNL a SE mají příslušná místa pro snímače bezdemontážní diagnostiky (obr. 1 a obr. 2).
Poloha 1 je měřicí bod kolmý ke hřídeli, který je třeba použít, když je ložisko zavěšeno ze své opěry nebo když zatížení působí směrem od opěrné plochy.
Poloha 2 je měřicí bod rovnoběžný s hřídelem, který je třeba použít, když zatížení působí směrem k opěrné ploše. Polohy 1 i 2 jsou v souladu s normou ISO 10816-1:1995/Amd 1:2009.
Poloha 3 je měřicí bod pod úhlem cca. 20° až 45° k ose hřídele.
SKF logo