Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Varianty ložiskových těles

Kromě standardního provedení stojatých ložiskových těles SNL a SE jsou rovněž k dispozici různé varianty. Varianty zahrnují tělesa z různých materiálů, alternativní konfigurace upevňovacích šroubů, různé tolerance úložných ploch a úpravy pro speciální aplikace.

Materiál tělesa

Pro aplikace, které vyžadují vysokou pevnost, jsou k dispozici tělesa SNL a SE z tvárné litany s kuličkovým grafitem. Tělesa vyrobená z tvárné litiny jsou k dispozici od velikosti 516-613 a jsou standardně dodávána s plnou dolní částí (bez otvorů pro upevňovací šrouby). Tělesa od velikosti 516-613 mohou být dodána se čtyřmi předlitými podlouhlými otvory v dolní části. Všechna tělesa z tvárné litiny mohou být dodána se dvěma vyvrtanými otvory pro upevňovací šrouby (zadní přídavné označení /MS1).

Otvory pro upevňovací šrouby

Stojatá ložisková tělesa SNL mohou mít následující konfigurace otvorů pro šrouby:
 • čtyři předlité otvory
  Rozměry jsou uvedeny v tabulkové části pro ložiska na upínacím pouzdru a pro ložiska na válcové úložné ploše. Tato ložisková tělesa mají označení FSNL nebo FSE.
 • čtyři vrtané otvory
  Tyto varianty jsou k dispozici u těles se dvěma předlitými otvory pro upevňovací šrouby, označení SNL nebo SE, a u těles vyrobených z tvárné litiny s plnou dolní částí, označení SSNLD nebo SSED.

  Rozměry jsou uvedeny v tabulce 1. Tato tělesa mají zadní přídavné označení /MS2.

  Všechna tělesa se dvěma šrouby mají předlité důlky vyznačující polohy otvorů šroubu pro montáž se čtyřmi šrouby.

 • dva vrtané otvory
  Tato varianta je k dispozici u těles vyrobených z tvárné litiny s plnou dolní částí, označení SSNLD nebo SSED.

  Rozměry jsou uvedeny v tabulce 1. Tělesa mají zadní přídavné označení /MS1.

Tolerance úložné plochy pro ložisko

Ložisková tělesa SNL a SE jsou k dispozici s různými tolerancemi úložné plochy, např. pro aplikace náchylné k vibracím, s obvodovým zatížením vnějšího kroužku nebo pro aplikace s vysokými teplotami.
Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.

Ložisková tělesa pro mazání olejem

Pro mazání olejem jsou potřebná speciální těsnění zabraňující úniku oleje. Olejová těsnění vyžadují upravené těleso a proto jsou tato tělesa dodávána spolu s těsněními jako celek. Tělesa SNL jsou k dispozici pro mazání olejem od velikosti 516-613. Těleso s olejovými těsněními nese zadní přídavné označení TURU, např. SNL 524 TURU.
Tělesa SE nejsou k dispozici pro mazání olejem.
Stojatá ložisková tělesa SNL jsou vybavena malou olejovou jímkou. Dávejte pozor, abyste jímku nepřeplnili, aby nemohlo dojít k úniku oleje. Stojatá ložisková tělesa SONL jsou speciálně navržena pro mazání olejem a mohou být výhodnější. Podrobné informace jsou uvedeny v části Dělená stojatá ložisková tělesa řady SONL.
SKF logo