Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž

Správná montáž stojatých ložiskových těles SNL a SE vyžaduje použití vhodného nářadí a pokročilých mechanických montážních metod. Všechny související součástí rovněž musí splňovat určité základní požadavky (Specifikace opěrných ploch pro hřídel a ložiskové těleso).
Montážní návody pro každé ložiskové těleso jsou dodávány se sadou těsnění. Informace o montáži valivých ložisek jsou uvedeny v Příručce SKF pro údržbu ložisek nebo na adrese skf.com/mount.
Sada maznic plastického maziva dodávaná s ložiskovými tělesy SE obsahuje hodnoty utahovacích momentů pro spojovací šrouby horní části a hodnoty počáteční náplně plastického maziva.

Specifikace utahovacího momentu

Šrouby horní části by měly být utaženy na hodnoty momentů uvedené v tabulkové části pro ložiska na upínacím pouzdru a pro ložiska na válcové úložné ploše. Informace o upevňovacích šroubech jsou uvedeny v části Doporučení pro upevňovací šrouby.

Kolíkování a podepření tělesa

Některé provozní podmínky mohou vyžadovat další upevnění tělesa k opěrné ploše pomocí kolíků nebo použití zarážky, aby těleso mohlo přenášet zatížení působící rovnoběžně s opěrnou plochou (Přídavné podepření tělesa).
Doporučené umístění a jejich velikosti děr pro zajišťovací kolíky jsou uvedeny v tabulkové části pro ložiska na upínacím pouzdru a ložiska na válcové úložné ploše. Na dolní části tělesa se nacházejí předlité značky označující střed úložné plochy ložiska a osu díry tělesa, které usnadňují montáž a zvyšují přesnost ustavení (obr. 1).
SKF logo