Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Informace pro objednání

Pro stojatá ložisková tělesa SNL a SE řady 2, 3, 5 a 6 je třeba každou z následujících položek objednat samostatně:
  • těleso
  • těsnění
  • koncové víko
  • axiální vodicí kroužky
  • ložisko
  • upínací pouzdro

Příklad objednání

Jsou požadována dvě stojatá ložisková tělesa se čtyřbřitými těsněními pro dvě soudečková ložiska 22218 EK na upínacích pouzdrech H 318. V jednom tělese bude umístěno axiálně volné ložisko na konci hřídele. V druhém tělese bude umístěno axiálně vodicí ložisko a průchozí hřídel.
Objednat je třeba následující položky (kromě ložisek a upínacích pouzder):
  • 2 tělesa SNL 518-615
  • 2 balení se čtyřbřitými těsněními TSN 518 L (každé balení obsahuje dvě těsnění)
  • 1 koncové víko ASNH 518-615
  • 2 axiální vodicí kroužky FRB 12.5/160
SKF logo