Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Bezdemontážní diagnostika

Ložisková tělesa SNL řady 30, 31 a 32 mají příslušné polohy pro snímače bezdemontážní diagnostiky (obr. 1).
Poloha 1 je měřicí bod kolmý ke hřídeli, který je třeba použít, když zatížení působí směrem od opěrné plochy.
Poloha 2 je měřicí bod kolmý ke hřídeli, který je třeba použít, když zatížení působí směrem k opěrné ploše.
Poloha 3 je měřicí bod rovnoběžný s hřídelem, který je třeba použít, když zatížení působí směrem k opěrné ploše.
Všechny tři polohy jsou v souladu s normou ISO 10816-1:1995.
Další informace o bezdemontážní diagnostice, měřicích přístrojích a systémech dostupných od společnosti SKF vám poskytne místní zástupce SKF nebo autorizovaný distributor SKF.
SKF logo