Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Varianty ložiskových těles

Kromě standardního provedení ložiskových těles SNL jsou rovněž k dispozici různé varianty. Varianty zahrnují tělesa vyrobená z různých materiálů, různé tolerance úložných ploch ložiska a úpravy pro speciální aplikace.

Materiál tělesa

Pro aplikace, které vyžadují vysokou pevnost, jsou k dispozici tělesa SNL z tvárné litany s kuličkovým grafitem.

Tolerance úložné plochy ložiska

Ložisková tělesa SNL mohou být dodány s různými tolerancemi úložné plochy ložiska, např. pro aplikace náchylné k vibracím, s obvodovým zatížením vnějšího kroužku nebo pro aplikace s vysokými teplotami.
Další informace poskytnou technicko-konzultační služby SKF.

Ložisková tělesa pro mazání olejem

Ložisková tělesa SNL řady 30, 31 a 32 mohou být použita pro mazání olejem při relativně vysokých otáčkách. Při použití mazání olejem se tělesa upravují pro speciální olejová těsnění. Velká ložisková tělesa SNL pro mazání olejem jsou proto dodávána spolu s těsněními jako jednotka.
SKF logo