Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání

Ložisková tělesa SNL řady 30, 31 a 32 s labyrintovými nebo takonitovými těsněními jsou určena pro mazání plastickým mazivem. Pro mazání olejem je třeba použít tělesa s olejovými těsněními (→ Ložisková tělesa pro mazání olejem) nebo Dělená stojatá ložisková tělesa řady SONL.
Mazivo by mělo být zvoleno podle provozních podmínek ložiska. Další informace naleznete v části Volba maziva.

Počáteční náplň plastického maziva

Nejsou-li stanoveny jiné požadavky, volný prostor v ložisku by měl být zcela vyplněn plastickým mazivem a volný prostor v tělese by měl být vyplněn z 20 až 40 % svého objemu. 40% náplň plastického maziva je požadována, když ložiska mají být domazávána ze strany, zatímco 20% náplň plastického maziva se používá, pokud jsou ložiska domazávána přes vnější kroužek.
Dolní část ložiskového tělesa je opatřena značkami ukazujícími výšku 40% náplně plastického maziva (obr. 1). Ve velmi znečištěných prostředích a při nízkých otáčkách naplňte těleso na 70–80 %. Pro nejlepší ochranu proti nečistotám použijte Tříbariérové řešení SKF. Další informace poskytnou technicko-konzultační služby SKF.
Množství pro 20% a 40% náplně plastického maziva jsou uvedena v tabulce 1. Hodnoty platí pro typické plastické mazivo s lithným mýdlem (s měrnou hmotností cca. 0,95 g/cm3). Zahrnují plastické mazivo pro ložisko, nikoli však plastické mazivo pro vyplnění těsnění. U ložisek s těsněním musí být tyto hodnoty upraveny.
Počáteční náplň plastického maziva ve většině aplikací zajistí dostatečné mazání ložiska až do výměny plastického maziva v rámci příštího plánovaného intervalu údržby.

Domazávání

Stojatá ložisková tělesa SNL umožňují domazávání zamontovaných ložisek a těsnění. Jsou opatřena třemi závitovými dírami pro maznice plastického maziva AH 1/8-27 PTF: dvěma v horní části (jednou ve středu a druhou odsazenou) a jednou v dolní části. Všechny díry jsou při dodání uzavřeny závitovými zátkami.
Předlité důlky v horní části tělesa vyznačují alternativní místa, kde lze vyvrtat závitové díry pro maznice plastického maziva. Dva důlky na vnějších stranách středového výstupku vyznačují místa mazacích děr pro těsnění.

S každým ložiskovým tělesem jsou dodávány následující položky:

  • maznice plastického maziva, označení AH 1/8-27 PTF, s plastovým krytem (chráničem maznice)
  • maznice plastického maziva, označení M1 G 1/8
  • adaptér, označení LAPN 1/8
Adaptér převádí závit 1/8-27 NPSF na závit G 1/4, který umožňuje použití maznic plastického maziva typu SKF MultiPoint.
Domazávání přes vnější kroužek
K domazávání soudečkových ložisek s domazávacími prvky (mazací drážkou a otvory ve vnějším kroužku) je třeba použít díru ve středu horní části tělesa nebo díru v dolní části tělesa (obr. 2). Při dodávání plastického maziva prostřednictvím domazávacích prvků je třeba, aby se hřídel otáčel. Úzká ložiska (rozměrové řady 13 a 22) v axiálně vodicí poloze mohou být axiálně posunuta, takže domazávací drážka v ložisku nemusí být v místě domazávacího otvoru v horní části tělesa. Při domazávání zkontrolujte, zda je ložisko dostatečně vystředěno.
Domazávání ze strany

Při domazávání ze strany, které je obvykle nutné u toroidních ložisek CARB, je třeba použít odsazenou díru v tělese (obr. 3).

Při domazávání ze strany ložisek na upínacím pouzdru je třeba plastické mazivo přivádět z opačné strany než je pojistná matice.

Když ložiska namontovaná na konci hřídele musí být domazávána ze strany, je třeba plastické mazivo přivádět v místě nejblíže ke koncovému víku.

Otvory pro odtok plastického maziva
Je-li požadováno časté domazávání, SKF doporučuje tělesa s otvory pro odtok plastického maziva (obr. 4). Rozměry jsou uvedeny v tabulce 2. Ložisková tělesa SNL dodávaná s otvory pro odtok plastického maziva nesou zadní přídavné označení V, např. SNL 3134 V.

Mazání olejem

Ložisková tělesa SNL řady 30, 31 a 32 lze použít v aplikacích s relativně vysokými otáčkami, v nichž jsou ložiska mazána olejovou lázní nebo mazacím systémem s oběhem oleje.

Tělesa musí být upravena pro použití jednoho z následujících olejových těsnění:

Doporučené hladiny oleje jsou uvedeny v následujících tabulkách:
Ložisková tělesa upravená pro mazání olejem nejsou skladovými položkami. Před objednáním se informujte na jejich dostupnost.
SKF logo