Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž

Stojatá ložisková tělesa SNL musí být správně namontována s použitím vhodného nářadí a pokročilých mechanických montážních metod. Všechny související součásti musí rovněž splňovat určité základní požadavky (→ Specifikace opěrných a úložných ploch hřídele a ložiskového tělesa).
Montážní návody pro každé ložiskové těleso jsou dodávány s balením těsnění. Informace o montáži valivých ložisek jsou uvedeny v Příručce SKF pro údržbu ložisek nebo na adrese skf.com/mount.

Specifikace utahovacího momentu

Spojovací šrouby horní části by měly být utaženy na hodnoty momentů uvedené v tabulkové části pro ložiska na upínacím pouzdru (se standardními těsněními), pro ložiska na upínacím pouzdru (s olejovými těsněními) a pro ložiska na válcové úložné ploše. Informace o upevňovacích šroubech jsou uvedeny v části Doporučení pro upevňovací šrouby.

Přikolíkování nebo podepření tělesa

Některé provozní podmínky mohou vyžadovat další upevnění tělesa k opěrné ploše pomocí kolíků nebo použití zarážky, aby těleso mohlo přenášet zatížení působící rovnoběžně s opěrnou plochou (→ Přídavné podepření tělesa).
Doporučená umístění děr pro kolíky a jejich velikosti jsou uvedeny v tabulkové části pro ložiska na upínacím pouzdru (se standardními těsněními), pro ložiska na upínacím pouzdru (s olejovými těsněními) a pro ložiska na válcové úložné ploše.
SKF logo