Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení těsnění

Stojatá ložisková tělesa SNL řady 30, 31 a 32 jsou k dispozici s různými standardními řešeními těsnění.

Tabulka 1 obsahuje přehled charakteristik a vhodnosti jednotlivých řešení těsnění. Podrobnosti jsou uvedeny v následujícím textu. Tyto informace by měly být použity pouze jako vodítko a nenahrazují testování těsnění v konkrétní aplikaci.

Labyrintová těsnění (TS ..)

Pro aplikace s vysokými otáčkami nebo extrémními teplotami SKF doporučuje používat labyrintová těsnění (obr. 1). Labyrintové kroužky namontované na hřídeli vytvářejí s těsnicími drážkami v tělese vícestupňové labyrintové těsnění. Duté silikonové šňůry dodávané s kroužky zajišťují kroužky na místě na hřídeli.

Takonitová těsnění s axiálním labyrintem (TK ..)

Pro uložení ložisek provozovaná ve vysoce znečištěných prostředích, například v dolech, jsou doporučena takonitová těsnění (obr. 2), která mohou být vyplněna plastickým mazivem. Plastické mazivo zvyšuje těsnicí účinek a prodlužuje provozní životnost těsnění.
Rotující labyrintový kroužek nese těsnicí V-kroužek, který těsní proti nepohyblivému labyrintovému kroužku. Těsnění mohou být domazávána pomocí maznice plastického maziva na nepohyblivém labyrintovém kroužku.
Axiální pohyb hřídele vůči tělesu je omezen na ± 2 mm pro průměry hřídele až do 200 mm a na ± 4 mm pro větší průměry hřídele.

Těsnění pro mazání olejem

Těsnění pro mazání olejovou lázní a mazání oběhem oleje (obr. 3) vyžadují upravené ložiskové těleso a jsou proto dodávána spolu s tělesem.
Olejová těsnění se skládají z nepohyblivé části osazené v tělese a labyrintového kroužku, který se otáčí spolu s hřídelem. Labyrintový kroužek je zajištěn na místě dvěma dutými silikonovými šňůrami, které rovněž pomáhají zabránit úniku oleje (obr. 4).
Ložisková tělesa SNL s olejovými těsněními jsou označena zadním přídavným označením TURT pro soudečková ložiska nebo TURA pro toroidní ložiska CARB. Samotné těsnění nese označení TSD .. U.
Ložisková tělesa SNL pro palcové hřídele lze rovněž použít pro mazání olejem. Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.

Koncová víka

Ložisková tělesa na konci hřídele by měla být opatřena koncovým víkem (obr. 5) uloženým do drážky pro těsnění v tělese.
Koncová víka jsou vyrobena ze šedé litiny a při montáži jsou zajištěna na místě dutou silikonovou šňůrou. Koncová víka jsou k dispozici ve dvou variantách, jedna pro mazání plastickým mazivem a jedna pro mazání olejem.
Podrobnosti o přípustné délce konce hřídele jsou uvedeny v tabulce 2.
SKF logo