Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Varianty ložiskových těles

Kromě standardního provedení ložiskových těles SNLN 30 jsou rovněž k dispozici různé varianty. Varianty zahrnují tělesa z různých materiálů, alternativní konfigurace otvorů pro upevňovací šrouby, různé tolerance úložných ploch a úpravy pro speciální aplikace.

Materiál tělesa

Pro aplikace, které vyžadují vysokou pevnost, jsou k dispozici tělesa SNLN 30 z tvárné litiny. Tato tělesa jsou dodávána s tuhou dolní částí a mají označení SSNLND.

Otvory pro upevňovací šrouby

Stojatá ložisková tělesa SNLN 30 mohou být dodána s následující konfigurací otvorů pro šrouby:
  • čtyři vrtané otvory
    Tyto varianty jsou k dispozici u těles se dvěma předlitými otvory pro upevňovací šrouby, označení SNLN, a u těles vyrobených z tvárné litiny s tuhou dolní částí, označení SSNLND.

    Rozměry jsou uvedeny v tabulce 1. Tato tělesa mají zadní přídavné označení /MS2.

  • dva vrtané otvory
    Tyto varianty jsou k dispozici u těles vyrobených z tvárné litiny s tuhou dolní částí, označení SSNLND.

    Rozměry jsou uvedeny v tabulce 1. Tato tělesa mají zadní přídavné označení /MS1.

Tolerance úložné plochy pro ložisko

Ložisková tělesa SNLN 30 jsou k dispozici s různými tolerancemi úložné plochy, např. pro aplikace náchylné k vibracím, s obvodovým zatížením vnějšího kroužku nebo pro aplikace pracující při vysokých teplotách.
Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo