Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání

Stojatá ložisková tělesa SNLN 30 se standardními těsněními jsou určena pro mazání plastickým mazivem.
Mazivo je třeba vybrat podle provozních podmínek ložiska. Další informace naleznete v části Volba maziva.

Počáteční náplň plastického maziva

Nejsou-li stanoveny jiné požadavky, tak volný prostor v ložisku by měl být zcela vyplněn plastickým mazivem a volný prostor v tělese by měl být vyplněn na 20 až 40 % svého objemu. 40% náplň plastického maziva je požadována, když ložiska mají být domazávána ze strany, zatímco 20% náplň plastického maziva se používá, když jsou ložiska domazávána přes vnější kroužek.
Ve velmi znečištěných prostředích a při nízkých otáčkách naplňte těleso na 70–80 %. Nejlepší ochranu proti nečistotám zajišťuje Tříbariérové řešení SKF. Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.
Množství pro 20% a 40% náplně plastického maziva jsou uvedena v tabulce 1. Hodnoty platí pro typické plastické mazivo s lithným mýdlem (s měrnou hmotností cca. 0,95 g/cm3). Zahrnují plastické mazivo pro ložisko a těsnění se čtyřmi břity nebo těsnicí lamely V-kroužků. Plastické mazivo pro naplnění labyrintových těsnění nebo takonitových těsnění pro náročné provozní podmínky v nich není započítáno. U ložisek s těsněním musí být tyto hodnoty upraveny.
Počáteční náplň plastického maziva ve většině aplikací zajistí dostatečné mazání ložiska až do výměny plastického maziva v rámci příštího plánovaného intervalu údržby.

Domazávání

Stojatá ložisková tělesa SNLN 30 umožňují domazávání vestavěných ložisek a těsnění (obr. 1 a obr. 2):
  • Ložisková tělesa SNLN 30 mají dvě vyvrtané závitové díry pro maznici plastického maziva AH 1/8-27 PTF. U nových těles jsou díry uzavřeny plastovými zátkami. Tyto zátky je třeba nahradit maznicí plastického maziva a závitovou zátkou dodávanými s tělesem.
  • Je-li třeba použít větší maznici nebo jiné vybavení, tak je k dispozici adaptér na závit G 1/4 (→ Příslušenství).
  • Předlité důlky v horní části tělesa vyznačují alternativní místa, kde lze vyvrtat závitové díry pro maznice plastického maziva zajišťující domazávání ložiska nebo těsnění.
Domazávání přes vnější kroužek
K domazávání soudečkových ložisek s domazávacími prvky (mazací drážkou a otvory ve vnějším kroužku) je třeba použít závitovou díru ve středu horní části tělesa (obr. 3). Při dodávání plastického maziva prostřednictvím domazávacích prvků je třeba, aby se hřídel otáčel.
Domazávání ze strany

Při domazávání ze strany, které je obvykle nutné u toroidních ložisek CARB, je třeba použít odsazenou díru v tělese. Ložisková tělesa SNLN 30 velikostí 3024 až 3038 jsou vybavena přírubou, která přivádí plastické mazivo z maznice přímo k valivým tělesům (obr. 4).

Při domazávání ze strany ložisek na upínacím pouzdru je třeba plastické mazivo přivádět z opačné strany než je pojistná matice.

Při domazávání ze strany ložisek na konci hřídele je třeba plastické mazivo přivádět do bodu, který je nejblíže ke koncovému víku.

Domazávání ze strany u ložiskových těles s V-kroužky

Při domazávání ze strany ložisek v tělesech s V-kroužky osaďte do tělesa na straně přiváděného maziva další V-kroužek (obr. 5). To nutí plastické mazivo procházet ložiskem a vystupovat z tělesa na protější straně.

SKF může dodat příslušný V-kroužek spolu s odstřikovacím krytem, který zapadne do drážky pro těsnění a zakryje o něco více než horní část tělesa. Sady nesou označení řady ASNA následované velikostí ložiskového tělesa a zadním přídavným označením V, např. ASNA 3024 V, a jsou k dispozici pro velikosti 3024 až 3032.

Otvory pro odtok plastického maziva

Při použití těsnění se čtyřmi břity (TSN .. L) nebo plstěných těsnění (TSN .. C) nemůže plastické mazivo unikat přes těsnění. Je-li požadováno domazávání, těleso musí být vybaveno otvorem pro odtok plastického maziva.

Ložisková tělesa SNLN 30 mohou být dodána s otvorem pro odtok plastického maziva (zadní přídavné označení V). Otvor pro odtok plastického maziva může být do tělesa vyvrtán s použitím rozměrů uvedených v tabulce 2.

SKF logo