Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž

Správná montáž stojatých ložiskových těles SNLN 30 vyžaduje použití vhodného nářadí a pokročilých mechanických montážních metod. Všechny související součásti rovněž musí splňovat určité základní požadavky (→ Specifikace opěrných ploch pro hřídel a ložiskové těleso).
Montážní návody pro každé ložiskové těleso jsou dodávány se sadou těsnění, s výjimkou těles velikosti 3024 až 3032 s těsněními řady TSN 2(00). U těchto kombinací těles a těsnění je třeba montážní návody objednat samostatně. Informace o montáži valivých ložisek jsou uvedeny v Příručce SKF pro údržbu ložisek nebo na adrese skf.com/mount.

Specifikace utahovacího momentu

Šrouby horní části by měly být utaženy na hodnoty momentů uvedené v tabulkové části pro ložiska na upínacím pouzdru a pro ložiska na válcové úložné ploše. Informace o upevňovacích šroubech jsou uvedeny v části Doporučení pro upevňovací šrouby.

Kolíkování nebo podepření tělesa

Některé provozní podmínky mohou vyžadovat další upevnění tělesa k opěrné ploše pomocí kolíků nebo použití zarážky, aby těleso mohlo přenášet zatížení působící rovnoběžně s opěrnou plochou (→ Přídavné podepření tělesa).
Doporučené umístění děr pro kolíky a jejich velikosti jsou uvedeny v tabulkové části pro ložiska na upínacím pouzdru a ložiska na válcové úložné ploše. Předlité důlky v dolní části tělesa vyznačují doporučené polohy.
SKF logo