Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Informace pro objednání

U stojatých ložiskových těles SNLN 30 je třeba samostatně objednat následující součásti:
  • těleso
  • těsnění
  • koncový kryt
  • axiální vodicí kroužky
  • ložisko
  • upínací pouzdro

Příklad objednání

Jsou požadována dvě stojatá ložisková tělesa se čtyřbřitými těsněními pro dvě soudečková ložiska 23024 CCK/W33 na upínacích pouzdrech H 3024. V jednom tělese bude umístěno axiálně volné ložisko na konci hřídele. V druhém tělese bude umístěno axiálně vodicí ložisko a průchozí hřídel.
Objednat je třeba následující položky (kromě ložisek a upínacích pouzder):
  • 2 tělesa SNLN 3024
  • 2 balení těsnění se čtyřmi těsnicími břity TSN 3024 (každé balení obsahuje dvě těsnění)
  • 1 koncové víko ASNH 524-620
  • 2 axiální vodicí kroužky FRB 12/180
SKF logo