Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Speciální těsnění

Ložisková tělesa SNLN 30 jsou k dispozici se standardními těsněními. Na vyžádání však mohou být rovněž vybavena těsněními pro vysoké teploty, takonitovými těsněními s axiálním labyrintem pro náročné provozní podmínky nebo zakázkovými těsněními pro speciální aplikace.

Těsnění pro vysoké teploty

Pro vysoké provozní teploty až do 250 °C (480 °F) je třeba použít vysokoteplotní plstěná těsnění. Plstěná těsnění mohou být používána při obvodových rychlostech až do 2 m/s. Jsou označena zadním přídavným označením CB, např. TSN 3024 CB.

Takonitová těsnění pro náročné provozní podmínky s axiálním labyrintem

Takonitová těsnění pro náročné provozní podmínky s axiálním labyrintem (TSN .. NC, obr. 1 nebo TSN .. NB, obr. 2) lze používat za stejných podmínek jako takonitová těsnění s radiálním labyrintem. Těsnění jsou mazána plastickým mazivem otvorem v horní části tělesa. Lze je proto použít pouze s tělesy se zadním přídavným označením T (na konci hřídele) nebo TD (pro průchozí hřídele).
Těsnění TSN .. NB jsou vybavena V-kroužkem. Ten omezuje axiální pohyb hřídele vzhledem k tělesu na ±1,5 mm.
Specifikace těsnění jsou uvedeny v tabulce 1.

Zakázková těsnění

Ložisková tělesa SNLN 30 mohou být vybavena libovolným typem těsnění, které odpovídá rozměrům drážky pro těsnění v tělese. Příslušné rozměry jsou uvedeny v tabulce 2.
SKF může dodat i zakázková těsnění. Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo