Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Bezdemontážní diagnostika

Stojatá ložisková tělesa SONL mají vhodné polohy pro snímače bezdemontážní diagnostiky (obr. 1).
Poloha 1 je měřicí bod kolmý k hřídeli a je v souladu s normou ISO 10816-1:1995.
Poloha 2 je měřicí bod rovnoběžný s hřídelem, který je třeba použít, když zatížení působí směrem k opěrné ploše.
SKF logo