Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Varianty ložiskových těles

Kromě standardního provedení stojatých ložiskových těles SONL jsou rovněž k dispozici různé varianty. Varianty zahrnují tělesa z různých materiálů, různé tolerance úložných ploch ložiska a další závitové díry pro mazací systémy s oběhem oleje.

Materiál tělesa

Pro aplikace, které vyžadují vysokou pevnost, jsou k dispozici také tělesa SONL z tvárné litiny s kuličkovým grafitem.

Tolerance úložné plochy ložiska

Ložisková tělesa SONL jsou k dispozici s různými tolerancemi úložné plochy ložiska, např. pro aplikace náchylné k vibracím nebo s obvodovým zatížením vnějšího kroužku.
Další informace poskytnou technicko-konzultační služby SKF.

Tělesa pro mazací systémy s oběhem oleje

V aplikacích s toroidními ložisky CARB a naklápěcími kuličkovými ložisky mazanými oběhem oleje SKF doporučuje používat ložisková tělesa SONL .. RA. Tato tělesa jsou určena pro ložiska, která jsou mazaná ze strany a vyžadují mírně vyšší hladinu oleje než soudečková ložiska.
U ložiskových těles SONL .. RA jsou díry spojující dvě poloviny olejové jímky umístěny výše než u standardních těles. To umožňuje, aby olej dosáhl k valivým tělesům ložiska (obr. 1).
Další informace jsou uvedeny v části Použití mazací system s oběhem oleje u ložisek CARB a naklápěcích kuličkových ložisek.
SKF logo