Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání

Stojatá ložisková tělesa SONL jsou navržena pro dva způsoby mazání olejem:

  • mazání olejovou lázní s nabíracím kroužkem
  • mazání s nuceným oběhem oleje
Mazivo by mělo být zvoleno podle provozních podmínek ložiska. Další informace naleznete v části Volba maziva.

Mazání olejovou lázní s nabíracím kroužkem

Mazání olejovou lázní s nabíracím mazacím kroužkem je obvyklým způsobem mazání ložiskových těles SONL (obr. 1). Zajišťuje rovnoměrný přívod maziva do ložiska.
Tento způsob mazání využívá kroužek, který visí volně z hřídelového pouzdra labyrintového těsnění na jedné straně ložiska. Kroužek je ponořen hluboko do zásobníku oleje v dolní části tělesa. Při otáčení hřídele nabírá otáčející se kroužek olej z olejové jímky a přenáši ho do sběrného žlábku. Olej následně protéká ložiskem a vrací se zpět do olejové jímky.
Za padesát let používání tohoto způsobu mazání nebyl zaznamenán žádný případ opotřebení místa, kde se mazací kroužek dotýká na hřídelovém pouzdru labyrintového těsnění – bez ohledu na rozměry hřídele či otáčky aplikace.
Množství oleje

Tělesa musí být naplněna doporučeným množstvím oleje uvedeným v tabulce 1. Správnou hladinu oleje udávají značky uvnitř dolní části tělesa a na olejoznaku. Nepřekračujte doporučenou hladinu oleje, jinak může dojít k úniku. Mazací kroužek umožňuje mazání v širokém rozsahu mezi maximální a minimální hladinou oleje. Výsledkem je poměrně dlouhý interval mezi doplňováním oleje nebo jeho výměnou.

Minimální a maximální hladina na olejoznaku platí pro klidový stav. Při provozu může hladina poklesnout a při uvádění do chodu se může ještě vice lišit.. Když je doplňován olej za provozu, je třeba dodržet úroveň hladiny 5 mm pod značkou maxima.

Opatření po odstávkách stroje

Před uvedením do chodu je třeba hladinu oleje doplnit na značku maxima na olejoznaku. To je zvláště důležité po delších odstávkách stroje, aby se zabránilo chodu ložiska nasucho, než mazací kroužek přivede dostatečné množství maziva.

Po kratších odstávkách zůstává v olejové jímce a v ložisku dostatek oleje, který zajistí mazání ložiska při uvádění do chodu.

Magnetické zátky
Každá sada těsnění obsahuje magnetickou zátku. Zátku lze namontovat do jedné z děr pro odtok oleje v dolní části tělesa. Zátka přitahuje kovové nečistoty v oleji a prodlužuje tak provozní trvanlivost ložiska.
Speciální nabírací mazací kroužek pro použití na hřídelích s elektromagnetickými spojkami
Pokud jsou v ložiskových tělesech SONL uloženy hřídele s elektromagnetickými spojkami, standardní ocelový mazací kroužek musí být nahrazen mosazným kroužkem (GH-TSO ...-.../MB). Vhodné mosazné kroužky jsou uvedeny v tabulce 2.
Trubky chlazení oleje

Při použití nabíracího mazacího kroužku v aplikacích s vysokými teplotami je třeba namontovat pomocné trubky chlazení oleje (obr. 2). Tyto trubky zajišťují chlazení oleje v tělese pomocí vody přiváděné z vnějšího systému. Tlak chladicího média nesmí překročit hodnotu 4 bar.

Trubky chlazení oleje jsou k dispozici v různých velikostech (tabulka 3). Podle potřeby lze namontovat jednu nebo dvě chladicí trubky pomocí děr pro odtok oleje v dolní části tělesa. Podrobný montážní návod je dodáván s výrobky.

Trubky chlazení oleje nesou základní označení AVA-0001 následované uvedením velikosti, například AVA-0001/3.

Odtoky oleje
Závitové díry v dolní části tělesa, které nejsou použity pro olejoznak nebo pro chladicí trubky, lze použít jako odtoky oleje.

Mazací systémy s oběhem oleje

Mazací systémy s oběhem oleje jsou obecně upřednostňovány, když vlivem vysokých otáček vzniká nadměrné množství tepla nebo když se vyskytují vysoké okolní teploty. U tohoto způsobu mazání by neměl být použit nabírací mazací kroužek a není potřeba olejoznak.
Mazací systém s oběhem oleje obvykle využívá přívodní potrubí připojené k horní části tělesa a odtokové potrubí připojené k dolní části (obr. 3). Oběh oleje zpravidla zajišťuje čerpadlo. Olej po průtoku ložiskem se odvádí z tělesa a proudí do nádrže. Před návratem do tělesa je filtrován a v případě potřeby ochlazen. Správné filtrování a chlazení oleje má významný vliv na provozní trvanlivost ložiska a provozní životnost oleje a může poskytnout lepší výkonnost stroje a a také úspory nákladů.
SKF dodává různá standardní řešení mazacích systémů s oběhem oleje. Pro menší systémy, například s 1–2 ventilátory nebo čerpadly, je k dispozici Oil Circulating Unit (jednotka oběhu oleje) SM-100. Pro větší systémy je k dispozici SKF Flowline.
Příslušné rozměry pro připojení mazacího systému s oběhem oleje tělesa SONL jsou uvedeny v tabulce 4.
Použití mazacího systému s oběhem oleje u soudečkových ložisek

Horní část ložiskových těles SONL je opatřena dvěma závitovými dírami, které lze použít pro přívod oleje. K mazání soudečkových ložisek s domazávacími prvky (mazací drážkou a otvory ve vnějším kroužku) je třeba použít závitovou díru ve středu horní části tělesa.

Dolní část tělesa je opatřena čtyřmi závitovými dírami, které lze použít pro odvod oleje.

Použití mazacího systému s oběhem oleje u ložisek CARB a naklápěcích kuličkových ložisek

Toroidní ložiska CARB a naklápěcí kuličková ložiska jsou domazávána ze strany, a aby olej mohl procházet ložisky, tak vyžadují při mazání oběhem oleje jiné provedeníi než soudečková ložiska. Proto jsou doporučeny ložisková tělesa SONL se zadním přídavným označením RA (→ Ložisková tělesa pro mazací systémy s oběhem oleje).

Ložisková tělesa SONL .. RA mají v horní části dvě závitové díry, které lze využít pro přívod oleje. U toroidních ložisek CARB a naklápěcích kuličkových ložisek vždy používejte odsazenou přívodní díru v horní části tělesa a dvě odtokové díry na opačné straně tělesa, aby byl zajištěn průtok oleje přes ložisko a jeho dostatečný odvod.

SKF logo