Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Informace pro objednání

U stojatých ložiskových těles SONL je třeba samostatně objednat následující položky:

  • těleso
  • sada těsnění (→ Řešení těsnění)
  • axiální vodicí kroužky
  • ložisko
  • upínací pouzdro

Příklad objednání

Jsou požadována dvě stojatá ložisková tělesa pro dvě soudečková ložiska 22224 EK na upínacích pouzdrech H 3124. V jednom tělese bude umístěno axiálně volné ložisko na konci hřídele. V druhém tělese bude umístěno axiálně vodicí ložisko na průchozím hřídeli. Olej je třeba chladit dvěma chladicími trubkami pro každé těleso.

Je nutné objednat následující položky:

  • 2 tělesa SONL 224-524
  • 1 sada těsnění TSO 524
  • 1 sada těsnění TSO 524 A
  • 2 axiální vodicí kroužky FRB 12/215
  • 4 chladící trubky oleje AVA 0001/3
SKF logo