Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání

Ložisková tělesa řady FSDR .. K jsou určena pro mazání plastickým mazivem. Mazivo je třeba vybrat podle provozních podmínek ložisek. Další informace naleznete v části Volba maziva.

Počáteční náplň plastického maziva

Nejsou-li stanoveny jiné požadavky, volný prostor v ložisku a mezery v labyrintovém těsnění by měly být zcela vyplněny plastickým mazivem. Dosedací plochy těsnění by měly být důkladně namazány plastickým mazivem. Ložiskové těleso nevyžaduje žádné další plastické mazivo.
Při uvádění do chodu je třeba do ložiska přivést další plastické mazivo (obvykle 20–60 kg v závislosti na velikosti ložiska), a to v průběhu 30 minut prostřednictvím obvodové drážky a domazávacích otvorů ve vnějším kroužku ložiska.
Podrobné informace o počáteční náplni plastického maziva jsou uvedeny v montážních pokynech, které jsou k dispozici na vyžádání.

Domazávání

Soudečková ložiska používaná v tělesech řady FSDR .. K lze domazávat přes dva mazací otvory se závity G 3/8 v dolní části tělesa (obr. 1). SKF doporučuje použít automatický mazací systém, jako je například čerpadlová jednotka SKF MultiLube.
Pokyny pro domazávání (které jsou součástí pokynů pro montáž těles) jsou k dispozici na vyžádání.

Domazávání těsnění

Ložisková tělesa řady FSDR .. K s jedním V-kroužkem na obou stranách mají dva mazací otvory se závity G 1/8 ve víku na každé straně tělesa. Plastické mazivo přivedené do jednoho z otvorů zajistí domazávání V-kroužku i labyrintového těsnění. Vyberte otvor s pohodlnějším přístupem (obr. 2).

Ložisková tělesa řady FSDR .. K velikosti 49/1320 se dvěma V-kroužky na obou stranách mají tři vrtané otvory se závity ve víku na každé straně tělesa. Otvor pro přívod plastického maziva do prostoru mezi dvěma V-kroužky má dva alternativní mazací vstupy (oba se závitem G 3/8). Vyberte ten, ke kterému je pohodlnější přístup (obr. 3). Jeden otvor (G 1/8) přivádí mazivo k labyrintovému těsnění (obr. 4).

Výměna maziva

Použité plastické mazivo je třeba pravidelně nahrazovat čerstvým, obvykle jednou za dva až tři roky. Interval výměny plastického maziva je vhodné přizpůsobit na základě analýzy odebraných vzorků. Víka a labyrintové kroužky jsou dělené a lze je odebrat bez demontáže horní části tělesa. Postup výměny maziva je díky tomu jednodušší.

SKF logo