Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž

Ložisková tělesa řady FSDR .. K je třeba montovat s použitím vhodného nářadí a pokročilých mechanických montážních metod.
Pokyny pro montáž těles jsou k dispozici na vyžádání.

Specifikace utahovacího momentu

Šrouby koncového víka M 24 dodávané se všemi tělesy je třeba utáhnout momentem 665 Nm. Šrouby koncového víka odpovídají normě ISO 4014:2011.
Šrouby labyrintového kroužku M 12 (podle normy ISO 4017:2014) dodávané s labyrintovými těsněními je třeba utáhnout momentem 80 Nm.
Šrouby horní části je třeba utáhnout na hodnoty momentu uvedené v tabulce 1.
Informace o upevňovacích šroubech jsou uvedeny v části Doporučení pro upevňovací šrouby.

Odvětrávací ventily

Před uvedením tělesa do provozu je třeba na horní část osadit odvětrávací ventily. Otvory pro ventily jsou při dodání uzavřeny zátkami.

Závěsné šrouby a otvory pro zvedání

Ložisková tělesa řady FSDR .. K mají předlitý otvor v každé integrované přírubě horní části a po a v každé polovině víka jeden závěsný šroub M 16 (obr. 1). Tyto prvky umožňují bezpečnou a snadnou manipulaci. Labyrintové kroužky jsou vybaveny nastavitelnými závěsnými šrouby (VLBG 0.63t M 10 se šroubem, s výjimkou velikosti 49/1320, která má závěsné šrouby M 10). Tyto šrouby lze po montáži demontovat.

Podepření tělesa

Ložisková tělesa řady FSDR .. K vyžadují dvě zarážky, z každé strany tělesa jednu, které přenášejí zatížení působící rovnoběžně s opěrnou plochou.
SKF logo