Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání

Standardní tělesa pro dvě ložiska PD jsou určena pro mazání plastickým mazivem. Tělesa pro mazání olejem jsou k dispozici na vyžádání.
Mazivo je třeba vybrat podle provozních podmínek ložisek. Další informace naleznete v části Volba maziva.

Odstřikovací kroužky

Ložisková tělesa PD jsou dodávána s vnitřními odstřikovacími kroužky z šedé litiny (obr. 1). Odstřikovací kroužky zadržují mazivo v prostoru ložiska a zabraňují nadměrnému mazání. Přebytečné plastické mazivo se shromažďuje ve velkém prostoru uprostřed tělesa.

Počáteční náplň plastického maziva

Nejsou-li stanoveny jiné požadavky, volný prostor v ložiscích by měl být zcela vyplněn plastickým mazivem a volný prostor mezi víkem a odstřikovacím kroužkem by měl být vyplněn na 100 %.

Počáteční náplň plastického maziva u jednotek PD

Jednotky PD jsou ve výrobě naplněny vysoce kvalitním plastickým mazivem SKF LGMT 2 na bázi minerálního oleje s lithným mýdlem a dobrými antikorozními vlastnostmi. Rozsah provozních teplot plastického maziva je –30 až +110 °C (–20 až +230 °F).

Domazávání

K domazávání slouží dvě maznice G 1/4 nebo G 1/8 (v závislosti na velikosti), každá na jednom konci tělesa (obr. 2). Riziko nadměrného mazání je minimální, protože přebytečné plastické mazivo se shromažďuje ve velkém prostoru uprostřed tělesa. Při dodávání plastického maziva do maznic je třeba, aby se hřídel otáčel.
SKF doporučuje domazávat tělesa vysoce kvalitním plastickým mazivem SKF LGMT 2 na bázi minerálního oleje s lithným mýdlem a dobrými antikorozními vlastnostmi. U svislých uložení hřídelů je třeba použít plastické mazivo SKF LGMT 3, přičemž domazávací interval je oproti podobnému vodorovnému uložení poloviční.
Postupy výpočtu domazávacího intervalu a požadovaného množství plastického maziva jsou uvedeny v příslušných informacích o výrobku.

Mazání olejem

Pro aplikace, kde vysoké otáčky neumožňují používat plastické mazivo, lze velká ložisková tělesa upravit pro mazání olejovou lázní nebo nuceným oběhem oleje. Tělesa jsou vybavena speciálními olejovými těsněními. Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo