Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž

Ložisková tělesa musí být správně osazena s použitím odpovídajících nástrojů. Všechny související součástí rovněž musí splňovat určité základní požadavky a opěrná plocha musí odpovídat specifikacím uvedeným v části (Opěrná plocha ložiskového tělesa).

Ložisková tělesa jsou opatřena dvěma značkami (obr. 1): 

  • Čtverec na jednom konci označuje polohu širší úložné plochy pro ložisko.
  • Trojúhelník na druhém konci označuje směr, ve kterém by mělo působit převládající axiální zatížení.
Informace o montáži valivých ložisek jsou uvedeny v Příručce SKF pro údržbu ložisek nebo na adrese skf.com/mount.

Montáž ložiskových těles řady PDN

Pružné podložky dodávané s menšími tělesy řady PDN je třeba vložit mezi ložisko a víko na konci tělesa označeném trojúhelníkem. Rotační součásti (oběžná kola, řemenice, spojky atd.) musí být uspořádány tak, aby axiální zatížení Fa vznikající při provozu působilo ve směru naznačeném trojúhelníkem. SKF doporučuje používat při montážních pracích hydraulickou matici nebo lis.

Montáž jednotek PD

Montáž jednotek PD je snadná – jednotku stačí přišroubovat k opěrné ploše. Na konce osazeného hřídele zajištěné pomocí drážek, koncových vík a upevňovacích šroubů (s pružinovými podložkami) se následně osadí rotační součásti.
Při nasazování součástí hřídel vhodně podepřete, aby montážní síla nepůsobila na ložiska. Montážní pokyny jsou k dispozici na vyžádání.

Specifikace utahovacího momentu

Šrouby víka by měly být utaženy na hodnoty momentů uvedené v tabulce 1. Šrouby víka odpovídají normě ISO 4017:2014.

Informace o upevňovacích šroubech jsou uvedeny v části Doporučení pro upevňovací šrouby.

SKF logo