Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiskové jednotky s kuličkovými ložisky (ložiskové jednotky Y)

Konvenční SKF ložiskové jednotky s kuličkovými ložisky se skládají z:
  • vkládacího ložiska (ložiska Y), které je založeno na jednořadém kuličkovém ložisku, s kulovým (vypouklým) vnějším povrchem a rozšířeným vnějším kroužkem (obr. 1)
  • ložiskového tělesa, které má díru s odpovídajícím vydutým povrchem (obr. 2).
Ložiskové jednotky s kuličkovými ložisky mohou vyrovnávat mírnou počáteční nesouosost, ale normálně nedovolují axiální posunutí. Sortiment SKF zahrnuje jednotky podle norem ISO, severoamerických norem a japonských průmyslových norem.

Jednotky jsou připraveny k okamžité montáži a používání, a jsou k dispozici jako:

Rozsah

Sortiment
Ložiskové jednotky Y jsou standardně k dispozici v následujících provedeních a variantách:

Další jednotky lze vytvořit složením samostatně objednaných dílů.

Aplikace
Vzhledem ke své univerzálnosti a výhodné ceně nacházejí ložiskové jednotky Y uplatnění v následujících strojích a zařízeních:
  • zemědělské stroje
  • stavební stroje
  • dopravníkové systémy
  • textilní stroje a ventilátory
  • stroje pro zpracování a balení potravin a nápojů

VAROVÁNÍ

Pokud mají být ložiskové jednoty Y používány v aplikacích s potenciálním rizikem pro zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí, je třeba ve fázi návrhu kontaktovat technicko-konzultační služby SKF.

To platí rovněž pro aplikace s relativně vysokými otáčkami a pro situace, kdy prostoje mohou způsobit závažné problémy.

Nové nabídky na trhu

SKF logo