Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Použití ložisek

Axiální posunutí

Vkládací ložiska nejsou určena pro vyrovnávání axiálního posunutí hřídele vzhledem k tělesu. Vzdálenost mezi polohami ložisek musí být proto krátká, aby se zabránilo vzniku nadměrných axiálních zatížení vyvolaných tepelnou roztažností hřídele.

Konstrukce pro malé axiální posunutí

Pro vyrovnání malého axiálního posunutí musí být ložiska uložena pomocí pružných plechů (obr. 1).

Konstrukce pro větší axiální posunutí

V aplikacích s malými otáčkami a nízkým zatížením je možné používat vkládací ložiska se stavěcími šrouby pro vyrovnání axiálního posunutí. Hřídel v poloze axiálně volného ložiska musí být opatřen jednou nebo dvěma drážkami posunutými o 120° pro zavedení upraveného stavěcího šroubu:
  • Imbusový stavěcí šroub s dorazem podle ISO 4028, ale s jemným závitem podle tabulkové části Stavěcí šroub musí být zajištěn maticí a pérovou podložkou nebo pojistnou podložkou (obr. 2).

Šrouby a drážky umožňují přenášet změny v délce hřídele a zabraňují otáčení hřídele nezávisle na ložisku. Kluzné povrchy mezi hřídelem a vnitřním kroužkem a kluzné povrchy v drážkách hřídele by měly být pokryty mazací pastou.

Tolerance hřídele

Doporučená uložení vkládacích ložisek jsou uvedena v tabulce 1. Obr. 3 ukazuje relativní polohu horních a dolních mezních hodnot nejčastěji používaných tolerancí ISO hřídelů pro vkládací ložiska, s výjimkou ložisek se standardním vnitřním kroužkem. Hodnoty pro tato tolerance jsou uvedeny v tabulce 2.

Vkládací ložiska na upínacím pouzdru nebo vkládací ložiska SKF ConCentra

Celkové radiální házení pro třídu přesnosti h9Ⓔ by mělo být IT5/2 (tabulka 2).

Vkládací ložiska se standardním vnitřním kroužkem

Platí stejná doporučení jako pro standardní kuličková ložiska (tabulka 1). Hodnoty pro tyto tolerance ISO jsou uvedeny v tabulce 3 a tabulce 4.
SKF logo