Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Nesouosost

Statická nesouosost

Ložiska Y mohou přenášet počáteční nesouosost nakloněním v tělese (obr. 1), protože mají kulový vnější povrch. Přípustné hodnoty jsou:
  • Ložisková tělesa SKF
    • domazávání není požadováno → 5°
    • domazávání je požadováno (je-li možné)→ 2°
  • Lisovaná ocelová ložisková tělesa SKF
    • Nesouosost není možné přenášet, jakmile jsou upevňovací šrouby plně dotaženy, ledaže by byl použit pryžový úložný kroužek.

Dynamická nesouosost

Ložiska Y mohou přenášet několik úhlových minut (nesouosost) mezi vnitřním a vnějším kroužkem.
SKF logo