Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zásady pro volbu a použití ložiskových jednotek

V této kapitole a jejích podkapitolách jsou pro konstruktéry uvedeny potřebné základní informace, a to v pořadí, jak jsou zpravidla požadovány. Samozřejmě nelze uvést veškeré informace pokrývající všechny možné aplikace. Proto je na některých místech uveden odkaz na technicko-konzultační služby SKF. Pracovníci těchto technických služeb mohou zajistit složité výpočty, diagnostikovat a řešit problémy s výkonností a pomoci při volbě ložisek. SKF také doporučuje tyto služby všem, kteří pracují na zdokonalení výkonnosti svých aplikací.
Informace obsažené v této kapitole a jejích podkapitolách jsou všeobecné a týkají se většiny ložiskových jednotek s kuličkovými ložisky. Informace specifické pro jeden konkrétní typ ložiskové jednotky jsou uvedeny v části týkající se příslušného výrobku.
SKF logo