Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Koncová víka

Montáž

 1. Vyjměte koncové víko z obalu.
  Koncová víka řady ECW jsou vybavena volitelným odtokovým otvorem (obr. 1). V případě potřeby jej otevřete.
 2. Určete na ložiskovém tělese zápich pro koncové víko a zkontrolujte, zda je čistý a bez jakýchkoli nečistot.
 3. Přiložte koncové víko pod úhlem k tělesu a vložte okraj víka do zápichu v tělese.
  Při montáži koncových vík řady ECW (obr. 1) u kompozitních těles potravinářské řady SKF Food Line zkontrolujte, zda dva širší jazýčky zakrývají montážní drážky a užší jazýčky zapadají do zápichu v tělese.
 4. Zatlačte koncové víko do tělesa, až jeho okraj zapadne do zápichu v tělese. V případě potřeby lze osazení víka do tělesa usnadnit lehkým ohnutím okraje.
 5. Ujistěte se, že koncový kryt je bezpečně na svém místě. V případě potřeby jej vyjměte a začněte znovu od kroku 3.

Demontáž

 1. Vložte šroubovák nebo špičatý nástroj do prostoru mezi tělesem a demontážním výstupkem na boční straně koncového víka.
 2. Páčením víko uvolněte, až jeho první část vystoupí ze zápichu v tělese. Přidržte víko, aby nespadlo na zem, a dokončete demontáž rukou.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu rotujícími díly. Před montáží nebo demontáží koncového víka vyčkejte, až se hřídel přestane otáčet, a zajistěte stroj nebo hřídel před otáčením. Jinak hrozí nebezpečí vážného zranění.
SKF logo